Yatzy
Detta är som bekant inte ett kortspel utan ett tärningsspel men det ligger ändå inte långt ifrån poker och är ett av våra mest populära sällskapspel. Man behöver inte särskilt många attiraljer för att spela Yatzy, dock underlättar det om du har ett Yatzyblock. Annars är det 5 vanliga tärningar, ett papper och en penna som behövs. Har man Yatzyblocket så slipper man rita upp alla poängkolumner själv vilket kan vara skönt.

Börja spela

Det gäller att få så höga poäng som möjligt i varje poängkolumn och om inget annat anges så får man lika många poäng som tärningarna visar. Börja med att slå en tärning var om vem som ska börja spela.

 

Första spelaren slår först alla tärningarna samtidigt. Nu väljer han eller hon vad den vill satsa på för kombination. Varje gång det är din tur så har du tre slag på dig att få fram den kombination du vill ha. Det betyder att om du vill satsa på femmor och får tre femmor på första slaget så sparar du dem och slår bara om de andra tärningarna. När alla spelare fyllt alla sina kolumner med kombinationer så räknar man samman poängen och ser vem som vunnit.

Poängkombinationer

Ental – Detta kan vara att man satsar på ettor, tvåor, treor, fyror, femmor eller sexor. Då gäller det att på sina kvarvarande kast få fram så många som möjligt av det man satsat på.
Par – Du väljer att få poäng för två tärningar som visar samma värde.
Tvåpar – Du lyckas få två olika par med tärningarna. Om det är två lika par räknas det som Fyrtal och får inte räknas som Tvåpar.
Tretal/Triss – Du lyckas få tre tärningar med samma värde.
Fyrtal – Du lyckas få fyra tärningar med samma värde.
Liten stege – alla fem tärningar bildar gemensamt en stege mellan 1 och 5 vilket ger 15 poäng.
Stor stege – alla fem tärningar bildar gemensamt en stege mellan 2 och 6 vilket ger 20 poäng.
Kåk – Du lyckas få fram både ett Par och ett Tretal som tillsammans ger en Kåk.
Chans – Om du inte lyckas få ihop något som ger en kombination så kan du ta det på Chans. Då räknar man bara ihop det sammanlagda värdet på alla tärningar du slagit.
Yatzy – Du får samma värde på alla tärningarna, vilket ger 50 poäng.
Bonus – När man som spelare har lyckats få ihop 63 poäng eller mer på den övre halvan av poängblocket, det vill säga entalen så får den spelaren 50 poäng i bonus.